Om RME Skåne

Välkommen till RME Skåne!

 

Riksförbundet för ME-patienter i Skåne (RME Skåne), med säte i Malmö, är en lokal förening inom Riksförbundet för ME-patienter (RME). RME har just nu nästan 1750 medlemmar i Sverige varav över 200 i RME Skåne.

2003 startades en blygsam verksamhet upp med caféträffar för RME-medlemmar på Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö. Tanken var att det skulle finnas ett forum för ME/CFS-sjuka att träffa andra i samma situation. Gruppen växte och träffarna blev mer strukturerade med bl.a. föredrag och olika teman för varje träff och till slut bildades formellt lokalföreningen RME Skåne våren 2008.

Förutom att ordna träffar och föreläsningar uppvaktar RME Skåne också lokala politiker och sjukvårdsansvariga i länet i ett led att informera och sprida kunskap om vår diagnos och därmed förändra vår patientgrupps situation i samhället. Eftersom vi som har uppdrag i RME Skåne ”jobbar” ideellt och själva är sjuka i ME/CFS går vårt arbete inte alltid så snabbt som vi kanske skulle önska, men det går i alla fall framåt. Kan du tänka dig att bidra till föreningens arbete på något är du välkommen att höra av dig till oss – din hjälp skulle uppskattas oerhört! Att ha många medlemmar i föreningen är viktigt, inte minst för att vi ska ha tyngd när vi uppvaktar sjukvården, politiker m.fl., men det betyder också mycket för patientgruppen själv. Bara det att föreningen finns och att ME/CFS-sjuka därmed får möjlighet att träffa andra med samma diagnos är viktigt.

Som ny medlem i RME Skåne kommer du att automatiskt inkluderas i RME Skånes mejllista. Varje månad under vår och höst skickar vi ett nyhetsbrev och information om kommande programpunkter.  Arrangemangen är öppna – d.v.s. det är fritt för medlemmar att komma de gånger man kan och vill. Kom gärna med förslag och idéer till vårt program eller hör av dig om du själv vill hålla i en aktivitet. Anmäl dig gärna till aktiviteterna, det underlättar när vi ska ordna med platser, förtäring och lokaler. Deltagandet är gratis om inget annat anges.

RME Skåne har tyvärr inga möjligheter att hjälpa enskilda medlemmar gentemot myndigheter o.s.v. men det går bra att ringa vår kontakttelefon för ett personligt samtal med oss. Personliga tips patienter emellan är förstås välkomna, men RME Skåne ger inga medicinska råd. Vi hoppas få se dig på något av våra arrangemang!

RME Skåne

Här är våra kontaktuppgifter. Snabbaste sättet att nå oss är via mejl.

E-post: skane@rme.nu
Webbplats: http://www.rme.nu/skane
Facebook:
RME Skåne sluten grupp för ME-sjuka medlemmar i RME och deras anhöriga. Mejla facebook.ska@rme.nu för att gå med i gruppen.
RME Skåne öppen grupp lägger ut aktuell information.
Telefon: 040 - 16 03 00. Vi lyssnar av röstbrevlådan några gånger i veckan. Berätta när vi bäst kan nå dig.
Brev: RME Skåne  Industrigatan 33  212 28  MALMÖ
Under sommar- och juluppehåll kan det dröja lite längre innan vi svarar.