Seminarium om ME/CFS-vård 21 okt 2009

Temaprogrammets innehåll

 • RME Stockholm hälsar välkomna
 • Lars Joakim Lundquist (M) landstingsråd, inleder eftermiddagen
 • Dr Barbara Baumgarten ME/CFS-vården vid Ullevåls universitetssjukhus i Norge
 • RME Stockholm
  • Internationell utblick kring forskning och behandlingar
  • Stockholms läns landstings fokusrapport om ME/CFS
   – varför tar RME Stockholm avstånd ifrån fokusrapporten?
  • RME Stockholms förslag till vårdmodell för ME/CFSpatienter
 • Sammanfattning och reflektion med representanter för olika
  partier i Stockholms läns landsting
 • Inledning

  RME Stockholm samt landstingsråd Lars Joakim Lundquist (M) talar.

  Den norska modellen.

  Dr Barbara Baumgarten ME/CFS-vården vid Ullevåls universitetssjukhus i Norge
  Föredragsbilder Öppna och se dem samtidigt som föredraget

  Internationell utblick

  Föredragsbilder Öppna och se dem samtidigt som föredraget

  RMEs kritik SLL fokusrapport

  Föredragsbilder Öppna och se dem samtidigt som föredraget

  RMEs förslag + Kommentarer

  Föredragsbilder Öppna och se dem samtidigt som föredraget

  Vill du ladda ner filmerna ovan eller se fler äldre föredrag, besök http://me.b50.se/bildspel/