Seminarium om ME/CFS i Stockholm 15 maj 2013

Kort skriftlig sammanfattning
Pdf

Sökande efter mikrobiella biomarkörer vid ME/CFS
Jonas Blomberg, professor i klinisk virologi vid Uppsala Universitet
Videoinspelning

Mabthera (Rituximab) vid neuroinflammatoriska sjukdomar
Fredrik Piehl, professor i neurologi vid Karolinska Institutet
Videoinspelning

Behandling med LDN (lågdos-Naltrexone) och de neurologiska aspekterna av ME/CFS
Anders Österberg från ME-mottagningen på Gotahälsan i Mjölby
Videoinspelning

Erfarenheter från ME/CFS-rehabiliteringen på Danderyds sjukhus
Docent Indre Ljungar från Danderyds sjukhus
Videoinspelning