Seminarium 7 juni 2011 – Referat och webbinspelning

Vad händer inom ME/CFS-forskningen?
– Samtal med svenska forskare och rapport från årets London-konferens

Vid seminariet presenterade fyra svenska forskare sitt nystartade, unika samarbetsprojekt för nationell ME/CFS-forskning. Jonas Blomberg, Jonas Bergquist, Yenan Bryceson och Per Julin beskrev också sina respektive forskningsinriktningar och hur dessa relaterar till ME/CFS. I andra delen av seminariet presenterades det internationella forskningsläget genom en rapport från konferensen i London i maj, av RME Stockholms ordförande Anna Fenander.

Läs referatet från seminariet:
Referat seminarium 7 juni

Se seminariet via webbinspelning:
Webbinspelning seminarium 7 juni, del 1
Webbinspelning seminarium 7 juni, del 2

För att se presentationerna bättre, pröva att klicka på ikonen ”Maximise” i övre högre hörnet. Vi ber om överseende med vissa ljudstörningar, särskilt vid frågestunderna, samt med en viss eftersläpning i bildpresentationen då och då.

Program

Prof Jonas Blomberg, Uppsala Universitet, ger oss uppdateringar om forskningen kring en potentiell koppling mellan retrovirus (XMRV/MLV) och ME/CFS, samt berättar om det nystartade nationella forskningssamarbetet.

Prof Jonas Bergquist, Uppsala Universitet, berättar om sin forskning kring proteinprofiler i ryggmärgsvätskan, och om hur denna metod kunnat skilja ut ME/CFS-patienter från såväl borrelia-patienter som friska kontroller.

Yenan Bryceson, forskare vid Centrum för infektionsmedicin, KI, beskriver sin forskning kring NK-cellfunktion.

Per Julin, forskningsledare vid ME/CFS-projektet på Danderyds sjukhus, berättar om den kliniska och forskningmässiga verksamheten, med fokus på den nya typen av MRT-mätningar av hjärnans blodflöde som ingår i projektet.

Anna Fenander, ordförande i RME Stockholm, rapporterar från den internationella ME/CFS-konferensen i London 20 maj, där tolv forskare från fem länder presenterar sina studier.

Seminariet anordnades av RME Stockholm.