Seminarium 24 aug 2011 med världsledande ME/CFS experter

Stort ME/CFS seminarium med flera världsledande forskare

Stockholm 24 aug 2011

Professor Karin Schenck- Gustafsson
KI and Centrum för genusmedicin talar om genusperspektiv i vård och forskning.
Pdf
Videoinspelning

Dr Per Julin
Forskningsledare för ME/CFS-projektet vid Danderyds sjukhus informerar om arbetet hittills.
Pdf
Videoinspelning

Professor Anthony Komaroff
Harvard University Boston som har arbetat med ME/CFS sedan 1980 ger en översikt av och var forskningen står idag.
Referat
Pdf
Videoinspelning Del 1, Del 2

Professor Yasuyoshi Watanabe
En världsauktoritet på ME/CFS talar bl a om pågående projekt i Japan.
(pdf fil kommer om några dagar)

Dr Suzanne Vernon
Programme-director, CFIDS, USAs största patientförening talar om nya utvecklingsområden och relationen patient – politiker ur ett amerikanskt perspektiv
Pdf
Videoinspelning

Moderator är Professor Birgitta Evengård
Umeå University, Center for global Health research