Seminarium om barn och unga med ME/CFS, 12 november 2014

Den 12 november 2014 arrangerade Riksföreningen för ME-patienter ett seminarium om barn och unga med ME/CFS. Seminariet genomfördes i samarbete med RME Stockholm och RME Skåne och hölls i Landstingssalen i Stockholm. De filmade föreläsningarna nås genom länkarna nedan.

Inledning
Henrik Fransson, ordförande RME Stockholm, Stig Nyman, landstingsråd

Ortostatisk intolerans och ME/CFS hos barn
Dr. Peter C. Rowe, Johns Hopkins Children's Center, USA

ME/CFS hos barn – Diagnosticering och behandling
Dr. Nigel Speight, The University Hospital of North Durham, Storbritannien.
Dr. Speight diskuterade också den "misshandel" som vårdpersonal och andra myndigheter utsätter barn för på grund av feldiagnosticering i fall av ME/CFS.

Det immunologiska/virala/endokrinologiska samspelet vid ME/CFS
Dr. Amolak S. Bansal, Department of Immunology, St Helier Hospital, Storbritannien.

Att leva med ME/CFS som barn
Nathalie Gillberg, 14 år och drabbad, samt Camilla Gillberg, förälder, berättar.

Paneldiskussion