Seminarium 11 sept. 2012

Seminarium 11 sept. 2012

Referat Julin, Mella och Borg, här.

Referat Snell, här.

Engelska versionen av Snells föreläsning med alla bilder, här.

Sammanfattning av Snells föreläsning , här.