RME temadag om ME/CFS 28 maj 2008

RME temadag om ME/CFS 28 maj 2008

Lokalföreningen RME Stockholm arrangerade den 28 maj 2008 en temaeftermiddag om ME/CFS med både svensk och internationell expertis. Detta som en del av föreningens bidrag till Stockholms läns landstings (Centrum för vårdutveckling) pågående arbete med att framstäla en ”fokusrapport” om kronisk trötthetssyndrom. Den referensgrupp av sakkunniga knutits till utredningen bjöds in till seminariet.

En kort rapport med citat finns här

Temaprogrammets innehåll

 • Lars Joakim Lundquist, landstingsråd, inleder
 • Prof. Birgitta Evengård, Professor i infektionssjukdomar och vice
  ordförande i IACFS/ME,
  tidigare läkare vid ME-mottagningen på Huddinge Sjukhus.
 • Dr Olof Zachrisson, läkare vid Gottfrieskliniken i Mölndal
  för patienter med ME/CFS och Fibromyalgi
 • Dr Daniel Peterson, Internationell ME-expert och medgrundare
  till The Whittemore Peterson Institute for Neuro-immune Disease,
  University of Nevada Medical School, USA
 • Sammanfattning och reflektion med representanter
  för olika partier i Stockholms läns landsting

Prof. Birgitta Evengård

Prof. Birgitta Evengård, professor i infektionssjukdomar i Umeå och vice ordförande i IACFS/ME, tidigare läkare vid ME-mottagningen på Huddinge Sjukhus.

Föredraget omfattar

 • Kriterier, en översikt
 • 10 viktiga upptäckter
 • HPA axelns störningar och immundysfunktion
 • Gener och genaktivitet
 • Virus och bakterier

Föredragsbilder Öppna och se dem samtidigt som föredraget

Dr Olof Zachrisson

Dr Olof Zachrisson, läkare vid Gottfrieskliniken i Mölndal
för patienter med ME/CFS och Fibromyalgi

Föredraget omfattar

 • Symptombild för sjuka i ME/CFS jämfört med Fibromyalgi, IBS, m.fl.
 • Erfarenheterna från Gottfriesmottagningens behanding med immunmodulerande medicin (Staphylococcvaccin), samt andra behandlingsmetoder.
 • Råd till andra vårdorganisationer. Hur hantera ME/CFS och behovet av en specialistmottagning.

Föredragsbilder Öppna och se dem samtidigt som föredraget

Dr Daniel Peterson

Dr Daniel Peterson, Internationell ME-expert och medgrundare till The Whittemore Peterson Institute (WTI) for Neuro-immune Disease, University of Nevada Medical School, USA
Föredraget omfattar

 • Samhällets kostnader för ME/CFS
 • Myter och fakta
 • Internationell informations- och organisationsöverblick
 • Verksamhet och forskning inom WTI
 • I diskussionen tas frågan upp om varför Canadakriterierna är lämpligaste kriteriegrunden vid kliniskt arbete

Föredragsbilder Öppna och se dem samtidigt som föredraget

Sammanfattning och reflektion

Sammanfattning och reflektion med representanter
för olika partier i Stockholms läns landsting

Föredraget omfattar

 • Nära konsencus om behovet av ett Center of excellense, men vissa avvaktande Fokusrapporten innan ställningstagande.
 • Spontana reflektioner

Vill du ladda ner filmerna ovan eller se fler äldre föredrag, besök http://me.b50.se/bildspel/