Om hur RME lagrar och använder medlemmarnas personuppgifter

Vi lagrar följande personliga information:

 • Förnamn

 • Efternamn

 • Adress

 • Postnummer

 • Ort

 • e-postadress

 • Regionförening

 • Födelseår

 • Kommun

 • Län

 • Telefon

 • Kön ( behöver ej uppges)

Informationen används till följande ändamål:

 • Allt som rör ditt medlemskap. Fakturering, medlemsinformation (t ex för att ta fram röstlängd till årsmöten)

 • Underlag för att ta fram statistik om vår verksamhet (som t ex behövs för vår årsredovisning och vid bidragsansökningar) - i de flesta fall endast antal medlemmar per regionförening och ej namn, adress

 • Övriga informationsutskick och nyhetsbrev från RME

Om du valt att stå på vår öppna lista:

 • Adresslistor som vi förmedlar till andra medlemmar. (Adress och kontaktuppgifter för medlem från den slutna listan delas aldrig med andra medlemmar.)

Här kan du läsa RME:s integrítetspolicy i sin helhet.