RME Kronoberg-Blekinge

Välkommen till RME Kronoberg-Blekinge län!

RME Kronoberg-Blekinge är en lokalt förankrad, ideell patientförening som är ansluten till RME - Riksförbundet för ME-patienter. Vårt arbete delas in i stödgrupper och vårdkontakter.

Stödgrupper

Vi arbetar för att stödja patienter som lider av ME/CFS och deras anhöriga. Fyra gånger om året bjuder stödgruppen i Kronoberg in till fikaträffar i Växjö medan stödgruppen i Blekinge bjuder in till ett par träffar om året på lite olika platser. Alla medlemmar är välkomna (två gånger utan medlemskap) liksom anhöriga. Inbjudan mejlas ut till alla medlemmar, publiceras i facebookgruppen och aviseras här på hemsidan.

Aktiviteter på gång

  • Fikaträff på Hennings konditori i Växjö
    Torsdag den 6 dec kl 14

  • Anhörigträff i Växjö Domkyrkocentrum
    Lördag den 17 nov kl 13.00
    Anmälan till kronoberg@rme.nu senast 15 nov

Vårdkontakter

Att öka medvetenheten och kunskapen om sjukdomen ME/CFS är en viktig uppgift för föreningen. Vi för en dialog med sjukvård och politiker i länen för att visa på ME-patienternas speciella behov av vård. Vi driver i detta arbete också opinionsbildning.

Bli medlem!

Idag är vi cirka 50 medlemmar i RME Kronoberg-Blekinge län men vi behöver bli fler för att kraftfullt kunna agera för bättre vård. Du blir medlem hos oss genom att betala medlemsavgift till riksförbundet RME och då välja oss som lokalförening. Du som redan är medlem i riksförbundet kan meddela dem att du även vill vara med i RME Kronoberg-Blekinge län – det sker enklast via mail till medlemsadmin@rme.nu.

Varmt välkommen att kontakta RME Kronoberg-Blekinge!

E-post till styrelsen: kronoberg@rme.nu