Sammanfattning av Invest in MEs konferens – London 29 maj 2015

Till RMEs medlemmar

Den ideella organisationen Invest in ME i Storbritannien arrangerade sin årliga ME/CFS-konferens i London den 29 maj 2015. Flera svenska läkare/forskare deltog i konferensen varav professor Jonas Bergquist var en av talarna. DVD från årets och tidigare års konferenser går att köpa via följande länk:

http://www.investinme.eu/IIMEC10-DVD-Order.shtml

Flera representanter från RME deltog också i konferensen: Henrik Fransson från RME Stockholm, Louise Kall från RME Väst, Anders Emmerfors och Rakel Lode från RME Skåne och Lisa Forstenius, ordförande för RME och RME Skåne. Jag bifogar Henrik Franssons sammanfattning av konferensen samt ett foto på Jonas Bergquist när han håller sitt föredrag och ett foto på åhörarna. (OBS att tredje länken till bilagorna nedan ej är korrekt, men fjärde länken går till samma bild.)

Det som var utmärkande för årets konferens var hoppfullheten. Alla som var där märkte att även om det ännu inte skett något omvälvande genombrott i forskningen, så har det skett ett genombrott i forskares och läkares intresse för diagnosen, och ett intresse för ett större samarbete över specialistområdenas gränser. Det man märkte också är hur värdefullt forskarna och läkarna som deltog i mötet tycker det är att träffa varandra och dela medicinska erfarenheter kring ME/CFS. Invest in ME gör ett stort och mycket värdefullt arbete i ME/CFS-frågan, inom Storbritannien men också internationellt!

I Sverige bidrar vi till detta arbete med våra två konferenser i oktober, i Stockholm och Göteborg, om de svårast ME/CFS-sjuka. I anslutning till konferensen i Göteborg anordnar vi ett forskar/läkarmöte, som vi hoppas ska bli välbesökt. Flera forskare/läkare är redan anmälda. Vi kommer att filma konferensen i Stockholm och skicka er länken till den, tillsammans med en rapport från forskar/läkarmötet, så snart vi kan efter arrangemangen.

Glad sommar!

För RMEs styrelse,

Lisa Forstenius
Ordförande


Box 11037
404 21 GÖTEBORG
Epost: info@rme.nu
Tel: 031-15 58 99
Webb: www.rme.nu