Handbok - fulltext på engelska

Uppdaterad utgåva från 2014 av den internationella handboken för läkare med riktlinjer om diagnostik och behandling av ME/CFS. Utgiven av International Association for CFS/ME (IACFS/ME). Fulltext i originalversion på engelska.
Omfattar sammanlagt 49 sidor.
I kommittén som tagit fram denna skrift har följande personer ingått: Fred Friedberg, Lucinda Bateman, Alison C. Bested, Todd Davenport. Kenneth J. Friedman, Alan Gurwitt, Leonard A. Jason, Charles W. Lapp, Staci R. Stevens, Rosemary A Underhill samt Rosamund Vallings.

40,00 kr
Lager: 
96
Artikelnummer:
402