Seminarium 2010

Med forskningen i fokus: ME/CFS, murina retrovirus och cancer: fil.dr Judy Mikovits och dr Barbara Baumgarten, samt professor Jonas Blomberg.
Skivor: 1 DVD
Region: 0 (regionsfri)
Format: PAL
Speltid: 1 tim 59 min
Språk: svenska, norska och engelska
Ej textad

Den inspelade föreläsningen speglar kunskapsläget senhösten 2010. Föreläsarna försökte på ett så korrekt och relevant sätt som möjligt redogöra för de erfarenheter och lärdomar som då var aktuella. Sedan dess har allvarliga frågetecken rests kring frågan om XMRV-virusets vara eller icke vara. Frågan är för närvarande inte utredd i sin helhet, men idag pekar mycket på att det s.k. XMRV-viruset inte har någon direkt samband med ME/CFS. RME Väst ansvarar således inte för de åsikter som framförs, eller den information som förmedlas, under dessa föreläsningar.

80,00 kr
Kategori: 
Lager: 
100
Artikelnummer:
302