Genombrott i vårdfrågan i Stockholm

Stockholms läns landsting har lovat att öppna ett ME/CFS-center under första halvåret 2015. Stig Nyman, ansvarigt landstingsråd, skriver följande i ett brevsvar till en ME/CFS-patient:

*“Jag och Kristdemokraterna kan efter att ha jobbat intensivt med ME-frågan däremot lova följande:

Under första terminen 2015 så kommer ett ME centrum öppnas i Stockholm.
Vården för ME-patienter i Stockholm kommer vid detta centrum att vara biomedicinskt inriktad. Vi överväger just nu även att vårdorganisatoriskt lägga den under neurologi för att markera detta. Vården kommer bli långsiktig samt ha anknytning till biomedicinsk forskning, det är av yttersta vikt att nya rön snabbt kan absorberas av svensk vård.

I väntan på att gåtan ME knäcks av vetenskapen är jag uppriktig i min önskan med att Stockholm ska bli landets ledande landsting på omvårdnad, forskningssamverkan och habilitering.”*

Hela uttalandet finns i bloggen Pesto Silvestri.

RME Stockholm har under många år påtalat vårdbristen för ME/CFS-sjuka inom Stockholms läns landsting. Att landstinget nu planerar att bli Sverigeledande inom vård och forskning genom att ett ME/CFS-center öppnas våren 2015 är förstås en stor framgång och en viktig reform för en hårt drabbad grupp svårt sjuka patienter som tidigare saknat tillgång till den specialistvård de behöver.