Vetenskapligt råd

Professor Jonas Bergquist, analytisk kemi och neurokemi, Uppsala universitet.

Professor emeritus Jonas Blomberg, klinisk virologi, Uppsala universitet.

Sven Britton, tidigare professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet.

Professor Carl-Gerhard Gottfries, psykiater, Gottfrieskliniken.

Per Julin, med. dr, Specialist i Rehabiliteringsmedicin och överläkare, Neurologiska Rehabiliteringskliniken, Stora Sköndal

Robert Olin, tidigare professor i socialmedicin med arbetsmedicinsk inriktning.

Carmen Pichot, Hagakliniken, Göteborg

Dr. Anders Österberg, neurolog, Gotahälsan.

Professor emeritus Anders Rosén, inflammations- och tumörbiologi, institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings Universitet

Det vetenskapliga rådets uppgift är att vara en referensgrupp samt att ge en vetenskaplig förankring i ME/CFS-frågor gentemot sjukvård, myndigheter, politiker och media.