RME Östergötland

RME Östergötland är en regionalt förankrad, ideell patientförening, som är ansluten till RME - Riksföreningen för ME-patienter. Huvudmålet med vår verksamhet är att på olika sätt stötta våra medlemmar och göra livet med ME/CFS lättare att leva. Förutom att vi erbjuder en gemenskap och ett informationsutbyte med andra drabbade försöker vi vara en bro till bättre vård och större kunskap om vår diagnos.

Vi har som patientorganisation ett ovanligt stort ansvar som informationsspridare eftersom kunskapsläget om ME/CFS är skrämmande lågt såväl inom vården som i samhället för övrigt. Den kunskap vi förmedlar är baserad på internationell forskning och den samlade kliniska erfarenheten hos ME-specialiserade läkare världen över. Vi vill också ta tillvara våra medlemmars egna erfarenheter.

Som nyinsjuknad kan du hos oss få tips om såväl bra läkare i trakten, vilka behandlingar och huskurer som fungerat för andra och få tips och råd om hur man bäst får vardagen att fungera med ME/CFS.

Den största styrkan med en regionalt verksam patientförening är att vi som lokal aktör har helt andra möjligheter att påverka vårdsituationen i Östergötland. Inget är viktigare än detta! ME-patienter måste fångas upp tidigare av primärvården, remitteras till kunnig specialist för korrekt diagnos och ges adekvat behandling på ett helt annat sätt än idag. Internationell praxis måste tillämpas även i Sverige. I Östergötland! NU!

Vi hoppas att vi genom en förtroendefull dialog med landstingsledningen, politiker, vårdgivare och myndigheter som FK och AF kan bidra till detta. Det behövs hos dessa en ökad medvetenhet om vilken svår och handikappande sjukdom ME/CFS kan vara och helt andra resurser för hjälp till drabbade och anhöriga. Vi hoppas att du som medlem snart ska se en skillnad!

Varmt välkommen till RME Östergötland!

Upprop! – Bli medlem! Vi behöver bli fler medlemmar i denna nystartade lokalförening för att kraftfullt kunna agera för bättre vård! Du blir medlem hos oss genom att betala medlemsavgift till riksföreningen RME och då välja Östergötland som lokalförening. Du som redan är medlem i riksföreningen måste meddela dem att du även vill vara med i RME Östergötland – det sker enklast via mail till info@rme.nu. Gör det NU – innan du glömt det!

Upprop!! – Berätta för patientombudsmannen hur vården fungerat för dig!!
Hjälp till att förbättra vårdsituationen för oss med ME/CFS!

Landstinget håller just nu på och jobbar med vårdförbättringar för diagnosen EDS bara på grund av att många patienter med denna diagnos har hört av sig till patientombudsmannen. Låt samma förbättringsarbete ske med diagnosen ME/CFS genom att rapportera hur vården fungerat för dig! Ring på patientnämndens telefon 010-103 71 62 (de är två som delar på tjänsten, Pia Storswedh och Kerstin Drott- båda är jättetrevliga men Pia är mer insatt i ME:n), eller maila din historia till patientnamnden@lio.se

Vill du ha kontakt med RME Östergötland?
Du når oss via vår mejl ostergotland@rme.nu

Du kan även kontakta: Ordförande Ingrid Bergengren, ingrid.bergengren.og@rme.nu, 0142-71029 eller 070-558 67 29 (säkrast). Ingrid (eller hennes telefonsvarare) nås för närvarande endast kvällstid mellan 19.00 – 22.00.
Vice ordförande samt kontaktperson Ingela Larsson, 0140-20027.
 

Är du medlem kan du också ha kontakt med styrelsen och övriga medlemmar i den slutna Facebookgruppen RME Östergötland.