RME Norr

RME Norr är en regionalt förankrad, ideell patientförening, som är ansluten till RME - Riksförbundet för ME-patienter. Vi arbetar för att, i hela Norrland, stödja ME/CFS-drabbade och deras anhöriga.

Vi strävar också efter att följa den internationella forskningen på området för att kunna delge våra medlemmar vad som sker på det området världen över.

Arbetar för att öka medvetenheten om sjukdomen

En annan viktig uppgift är att genom en förtroendefull dialog med vårdgivare och myndigheter öka medvetenheten hos dessa om vilken svår och funktionsnedsättande sjukdom ME/CFS är.

Vårt arbete är långsiktigt och vi hoppas att den internationella synen på sjukdomen ska få ligga till grund för hur vi ser på den även här i Sverige.

Varmt välkommen till RME Norr!

RME Norr

Kontakt

Vår ordförande Björn Hedman nås via e-post: norr@rme.nu