Sök
Stäng denna sökruta.

Konferenser

Ett av förbundets huvudsyften är att sprida kunskap om sjukdomen. Det gör vi bland annat genom den stora forskningskonferensen som anordnas i oktober varje år. Vi bjuder in intressanta och uppmärksammade forskare som kan förmedla aktuell, och i förlängningen, kliniskt användbar forskning. Genom att belysa framsteg och förmedla relevant kunskap hoppas vi kunna bidra till att ME-vården utvecklas och förbättras.

Vill du få inbjudan till kommande konferenser?

Forum för forskare och läkare

Konferensen återkommer varje år med varierande teman. Målgruppen är i första hand vård- och omsorgspersonal, företrädare för myndigheter, forskare, studenter på högskolenivå samt förtroendevalda.

I anslutning till konferensen genomförs även ett rundabordsmöte för utvalda forskare och läkare. Detta forum brukar vara mycket uppskattat bland deltagarna.

Kommande konferens

Hur påverkas cirkulationen i kroppen av ME? Nästa gång fokuserar vi bland annat på detta tema tillsammans med internationella föreläsare.

Konferensen kan följas digitalt och spelas även in.

Beställ konferensmaterial

Efter avslutad konferens skickar vi ut materialet från konferensen till dig.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.