Program för konferensen i Göteborg

 

Tid: Torsdag 18 oktober 2018 kl. 13.00 - 17.00

Plats: Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1 B, Göteborg

Konferensbild 2018

STEG FÖR STEG - Aktuell forskning och möjlig behandling

Moderator för konferensen är dr Peter Währborg, Smärthjälpen, Göteborg

12:30 Registrering, utdelning av konferensmaterial

13:00 Konferensens öppnande
Anita Gustafsson, RME Väst

13:10 Neuroinflammatoriska förklaringsmodeller för ME/CFS
Prof Jonas Bergquist, Uppsala Universitet

13:40 Immunometabolism och ME/CFS
Prof Anders Rosén, Linköpings universitet

14:10 Analysis of the Rituximab study and other immunological findings
Researchers from Bergen University

14:40 Paus med kaffe/té och enklare förtäring

15:00 Post Exertional Malaise
Dr Katarina Lien, Oslo University Hospital

15:30 Aktivitetsförmåga och delaktighet hos personer med ME/CFS
Arbetsterapeut Ewa Wadhagen Wedlund, ME/CFS-mottagningen, Stora Sköndal

16:00 Advances in ME/CFS Research in USA
Dr Zaher Nahle, ANRF, USA

16:30 Paneldebatt

17:00 Avslutning

Arrangör: Konferensen är ett samarrangemang mellan Riksförbundet för ME-patienter (RME) och RME Väst.

Vid frågor kontakta: vast@rme.nu