Information + läkarmaterial

Informationsspridning

Vi verkar för att sprida information om ME/CFS till drabbade, anhöriga, vårdpersonal och beslutsfattare. Nedan finns våra utarbetade informationsmaterial - använd dem gärna!

Dessa material får gärna spridas digitalt och även tryckas ut och spridas i bibehållen form.

Informationsmaterial till läkare/vårdgivare

För dig som vill ge information om ME/CFS till din läkare eller annan vårdpersonal, har RME tagit fram ett paket med informationsmaterial till vårdgivare. Materialet innehåller de internationella riktlinjerna för diagnostik och behandling av ME/CFS (”ME/CFS - A Primer for Clinical Practitioners”), ett sammanfattande faktablad om utredning och behandling inklusive översikt över ME/CFS-kriterierna, vägledning för läkare från ME/CFS-centret vid Aker (Oslo), samt eventuellt annat aktuellt material. Läkarmaterialet beställs numer genom RME Sverige, se Guider/Riktlinjer

Media

Vi arbetar fortlöpande för större mediauppmärksamhet. Kan du tänka dig att bli intervjuad i media? – hör av dig till oss i RME Stockholm: stockholm@rme.nu, 073-405 18 84