Historik + referat

Tidigare aktiviteter

Den 20 oktober 2016 arrangerades en ME-konferens i Stockholm under namnet "När livet går förbi". Föreläsare var dr Lucinda Bateman, dr Öystein Fluge, dr Per Julin, arbetsterapeut Ewa Wadhagen-Wedlund, professor emeritus Jonas Blomberg, professor Anders Rosén. Se referat och inspelningar

Den 19 oktober 2015 arrangerades en ME-konferens i Stockholm med inriktning på de svårast sjuka. Föreläsare var dr Daniel L Petersen, professor Mady Hornig, professor Leonard Jason samt dr Lena Nilsson. Se referat och inspelningar

Den 12 november 2014 arrangerades ett seminarium om barn och unga med ME/CFS. Seminariet genomfördes som ett samarbete mellan RME Sverige, RME Stockholm och RME Skåne och hölls i Landstingssalen i Stockholm. Föreläsare var Dr. Peter C. Rowe, Dr. Nigel Speight, Dr. Amolak S. Bansal, samt Nathalie och Camilla Gillberg. Se referat och inspelningar

12 november 2014 anordnades seminarie på temat barn och unga med ME/CFS i landstingssalen med bland andra prof em Jonas Blomberg, Uppsala Universitet; prof Fredrik Piehl, KI, och dr Anders Österberg, Gotahälsan. Se referat och inspelningar

15 maj 2013 anordnades det årliga seminariet i landstingssalen med bland andra prof em Jonas Blomberg, Uppsala Universitet; prof Fredrik Piehl, KI, och dr Anders Österberg, Gotahälsan. Se referat och inspelningar

11 sept 2012 anordnade RME Stockholm ett välbesökt seminarium om ME/CFS, där prof Olav Mella, Norge; prof Christopher Snell, USA, prof Kristian Borg, KI, och Per Julin, DS, medverkade. Se referat och inspelningar

3 maj 2012 hölls en intressant föreläsning om mindfulness. Föredragshållare var Gabriella Monti som är psykolog och som länge arbetat med mindfulness.

26 februari 2012 hölls RME Stockholms årsmöte. Ca 60 personer fyllde salen i Hartwickska och lyssnade på våra gäster Per Julin, läkare och forskningsledare vid ME/CFS-projektet på Danderyds sjukhus, och Stig Nyman (KD), landstingsråd med ansvar för ME/CFS-vården. Se Referat årsmöte 2012

6 oktober 2011 föreläste dr Dan Peterson i landstingssalen på temat Testing and Treatment for ME/CFS. Landstingsrådet Stig Nyman inledde och avslutade seminariet och ca 100 personer var på plats. En webbinspelning av seminariet finns på RME:s hemsida under Föredrag.

24 augusti 2011 anordnade Stockholms läns landsting ett seminarium om ME/CFS med världsledande forskare. Obs, detta var inte ett RME Stockholm-arrangemang, men vi länkar ändå till webbinspelningen här. 200 personer fyllde landstingssalen. Prof Anthony Komaroff, Harvard Medical School; dr Susanne Vernon, Research Director, CAA; m fl medverkade. Webbinspelning och PP-bilder från föredragen samt referat från Komaroff's föredrag finns på denna länk.

7 juni 2011 anordnade RME Stockholm ett seminarium på temat
Vad händer inom ME/CFS-forskningen?
- Samtal med svenska forskare och rapport från årets London-konferens

Vid seminariet presenterade fyra svenska forskare sitt nystartade, unika samarbetsprojekt för nationell ME/CFS-forskning. Jonas Blomberg, Jonas Bergquist, Yenan Bryceson och Per Julin beskrev också sina respektive forskningsinriktningar och hur de relaterar till ME/CFS. I andra delen av seminariet presenterades det internationella forskningsläget genom en rapport från konferensen i London i maj av RME Stockholms ordförande Anna Fenander. Ett 90-tal personer närvarade, däribland flera vårdgivare och representanter för landstinget.
Seminarium 7 juni 2011 – Referat och webbinspelning

4 maj 2011 hölls en anhörigträff, ledd av Anne Ekström, anhörig till person med ME/CFS och suppleant i RME Stockholms styrelse. För information om anhöriggruppen, kontakta anne.ekstrom.sto(at)rme.nu

27 februari 2011 hölls årsmöte i Hartwickska huset. Representanter för ME/CFS-projektet vid Danderyds sjukhus presenterade den nystartade försöksverksamheten inom Stockholms läns landsting. Ett 50-tal medlemmar närvarade.

3 oktober 2010 anordnades ett medlemsmöte på två teman: Rapport från London-konferensen samt Vad säger forskningen? Anna Fenander, ordförande i RME Stockholm, rapporterade från London-konferensen i maj och berättade om det internationella forskningsläget kring ME/CFS i stort. Konferenserna i London anordnas årligen av Invest in ME

6 juni 2010 hölls ett möte om KBT, Pacing, Graded Exercise, Mindfulness och ACT, lett av Anna Fenander.

14 februari 2010 hölls årsmöte i Hartwickska huset.

Under 2009 och 2010 har ett antal självhjälpsgrupper med inriktning på Pacing bedrivits i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Kungsholmen-Norrmalm.

21 oktober 2009 hölls ett seminarium om ME/CFS-vård i Landstingshuset i Stockholm. Huvudföreläsare var dr Barbara Baumgarten, chef och ansvarig läkare vid ME/CFS-centret på Ullevåls sjukhus i Oslo. RME Stockholm presenterade en internationell utblick över ME/CFS-forskningen och redogjorde för föreningens önskemål om vård i Stockholms läns landsting. Politiker från sex partier deltog i en avslutande panel. Seminariet hade ca 120 åhörare. Se föredragen och debatten: Seminarium om ME/CFS-vård 2009

6 april 2009 hölls ett uppskattat möte om sjukförsäkringsfrågor med Erik Ward, tidigare chefsjurist på Försäkringskassan, samt Karin Blomquist, tidigare ordförande i RME och numera ordförande i föreningen FRIS, Försäkringstagarnas rätt i samhället.

22 februari 2009 hölls årsmöte i Hartwickska huset.

23 september 2008 hölls ett medlemsmöte där ordförande Anna Fenander rapporterade från den internationella forskningskonferensen i London i maj 2008. Konferenserna i London anordnas årligen av Invest in ME

24 augusti 2008 hölls ett bokmöte lett av Britt-Marie, som planerar att sammanställa en bok med berättelser från ME-sjuka. Mer information finns i tråden "Skriv en bok om ME" i forumet.

28 maj 2008 hölls en tema-eftermiddag om behovet av vård för ME-patienter i Landstingshuset i Stockholm. Två erfarna svenska ME-läkare, prof Birgitta Evengård, Umeå universitet, och Dr Olof Zachrisson, Gottfriesmottagningen, samt en av USAs främsta ME-experter, Dr Dan Peterson, medverkade. Fyra landstingspolitiker deltog hela eftermiddagen och uttalade sig i den avslutande paneldiskussionen. Ca 90 åhörare kom. Kort sammanfattning i form av citat från föreläsarna och politikerna: Citat 28 maj
Se föredragen i form av film och PowerPoint-presentationer: Temadagen 28 maj

14 feb 2008 hölls årsmöte i Hartwickska huset.

25 november 2007 hölls en knytisfika i Hartwickska huset.

3 oktober 2007 hölls en föreläsning med professor Malcolm Hooper från Storbritannien under rubriken "Myalgic Encephalomyelitis – Politics, Medicine, and Science". Ca 50 personer slöt upp i aulan på Östra Reals gymnasium.

8 maj 2007 berättade Anna Fenander och Eje Sandberg om senaste nytt från London-konferensen för ca 25 personer i Hartwickska huset. Konferenserna i London anordnas årligen av Invest in ME

I februari 2007 hölls ett välbesökt årsmöte.

I november 2006 hölls en föreläsning med Dr Charles Shepherd, läkare och medicinsk rådgivare till den engelska patientorganisationen The ME Association. Han gav en överblick av sjukdomen och pratade om epidemiologiska frågor samt klinisk behandling och prognos. Mötet arrangerades i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Kungsholmen-Norrmalm.

I maj 2006 hölls en föreläsning av näringsmedicinterapeuten och författaren Ingrid Franzon: ”Kost och kosttillskott för ME- och fibromyalgipatienter”, i samarbete med Stockholms Fibromyalgiförening och Studieförbundet Vuxenskolan Kungsholmen-Norrmalm.

Under 2005 kom Birgitta Evengård och berättade om de senaste forskningsrönen för ca 40 medlemmar och anhöriga. Dessutom höll vi möten om föreningens framtid, hur vi vill fortsätta och utveckla arbetet, och om KBT.

Under 2004 hölls en uppskattad föreläsning med professor Gottfries i samarbete med Vuxenskolan och Stockholms Fibromyalgiförening.

RME Stockholm bildades formellt i februari 2004, men medlemmarna i Stockholmstrakten har träffats sedan våren 2003.

Samarbetsorganisationer

Studieförbundet Vuxenskolan Kungsholmen-Norrmalm
Fibromyalgiföreningen i Stockholm