Forskning, provtagning och behandling av ME/CFS, Dr Dan Peterson, Stockholm 6 okt 2011

Inledning

Landstingsråd Stig Nyman

A. Vetenskap och diagnostik

Föredrag A. Pdf

Videoinspelning del 1

Videoinspelning del 2

B. Provtagning och behandling

Föredrag B. Pdf

Videoinspelning del 3

C. Forskningsfront och frågestund

Föredrag C. Pdf

Videoinspelning del 4 frågor

Dr Dan Peterson är en av världens ledande ME/CFS-experter. Som en av pionjärerna på området har han idag över 25 års erfarenhet av såväl klinisk behandling av ME/CFS som forskning. Till hans klinik i Nevada kommer ME/CFS-patienter från hela USA. Dr Peterson har forskat kring de biologiska mekanismerna vid ME/CFS och har utvecklat metoder för adekvat diagnos, provtagning och behandling.