Beställ konferensmaterial 2018

Under hösten kommer RME att arrangera:

STEG FÖR STEG - den 11:e konferensen om ME/CFS

Aktuell forskning och möjlig behandling

Har du inte möjlighet att deltaga kan du i formuläret nedan anmäla om du vill ha det samlade materialet från konferenserna skickat till din mail (självklart kostnadsfritt).

Mer info om konferenserna här: Stockholm och här: Göteborg.